سبیل

جایی گذاشته ام سبیلم را پشت مرزها

آنجا شکسته بارها ناصری اش

دود خوردم در چراغ نفتی مسجد سلیمان

دود می دهد این چراغ که به مسجد رواست

حواست کجاست؟

این گربه چهار پایش را توی یک دریا خیسانده

و عهد کرده که فقط روی سیمهای خاردار تخم بگذارد

تخم بزرگ و کوچک و ابوموسی

26/4/81

/ 0 نظر / 44 بازدید