بوشهر

 بو می دهد این شهر در آستین عرق کرده ام

 این پنیر موشهای زیادی در آستین دارد

موشهای دور برد سر به هوا

موشهای گوشه دیوار

پیف ! بوش داره تموم دنیا رو می گیره

گفتند غرق می نشود گربه . . .

گونه جدید آبزیان خلیج فارس را می لیسد

«موشهای دریایی که به هسته پنیر فکر می کنند »

دریا هوای پنیر های سوراخ  سوراخ را دارد ، لابد

که این شهر مثل نی رویش شناور مانده است .

/ 0 نظر / 43 بازدید