ابری

دنباله دار  تو و انتظار من بودم

من حلقه های زیادی به خویش افزودم

من کنده ای شدم و زیر پای خود رفتم

من دود می دهم و دود و دود . . . مسعودم

 

لاهیجان  ۱۳۸۱

/ 0 نظر / 46 بازدید