ابری

کوهی که دوش گرفت

کوهی که خیس شد

کوهی که با هوله . . .     ابری شد .

                                                شفت – 28/9/79

/ 0 نظر / 33 بازدید