ابری

کوهی که دوش گرفت کوهی که خیس شد کوهی که با هوله . . .     ابری شد .                                                 شفت – 28/9/79
/ 0 نظر / 4 بازدید