شیطان کوه

 سر به سر شهر گذاشت کوه سر به هوا ماشینهای چهار           چرخ زدند                                                        چهار راه روی سرش فردا بلند کرد شهر سرش                                       صدایش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

ابری

کوهی که دوش گرفت کوهی که خیس شد کوهی که با هوله . . .     ابری شد .                                                 شفت – 28/9/79
/ 0 نظر / 39 بازدید