قلم خوردگی

ابری

کوهی که دوش گرفت

کوهی که خیس شد

کوهی که با هوله . . .     ابری شد .

                                                شفت – 28/9/79

   + مسعود رضائی خلیق ; ٩:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٩
    پيام هاي ديگران ()