قلم خوردگی

 

چشمم سروده است نگاهی برای شما

شعری به وزن و قافیه چشمهای شما

اما نگفته معنی آن را برای قلم

شاید به خود بگیرد کاغذ به جای شما

 

11/8/79

   + مسعود رضائی خلیق ; ۸:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٩
    پيام هاي ديگران ()