قلم خوردگی

خودکار

این خودکار تمام کرده است.

فک اش را هم اگر به دستمال ببندی ...

این مرده بی ادب است،

گاه مثل چکش بلند می شود و

کفنش را جوهری می کند.

 باید برای تمام الفبایی که کاشته 

 سرپوش بر این راز بگذاریم :

‹‹ او هرگز آلت دست کسی نبوده است ››‌

   + مسعود رضائی خلیق ; ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٩
    پيام هاي ديگران ()